Objedinjena

Javna Nabava

Objedinjenom javnom nabavom koordiniramo nabavljačke aktivnosti većeg broja javnih naručitelja i u njihovo ime provodimo jedan postupak nabave

Prijave za objedinjenu javnu nabavu električne energije moguće su do:

31 05 2023

Zašto objedinjena javna nabava?

Smanjenje rizika

Promjenjive cijene energenata na tržištu predstavljaju rizik od mogućih gubitaka. Umanjite rizik donošenjem ispravnih odluka.

Konsolidacija podataka

Prepoznavanje mjernih mjesta bez potrošnje, realne procjene vrijednosti nabave, troškovnici.

Smanjenje administrativnih troškova

Ukupni troškovi za pripremu i provedbu jednog postupka nabave su manji od troškova za pojedinačne postupke.

Ekspertiza

Poznavanje tržišta energenata, javno-nabavnih postupaka i potrebna ovlaštenja za provedbu postupaka.

Koje su prednosti objedinjene nabave (energenata) za javni sektor?

Rizik
cijena

Cijene energenata su podložne čestim promjenama. Naš je cilj smanjiti rizik mogućih gubitaka u nabavi energenata.

Ušteda vremena
naručitelja

Pripremamo kompletnu dokumentaciju za nadmetanje i provodimo postupak od objave poziva do provedbe postupka.

Kao središnje tijelo za javnu
nabavu, preuzimamo sve
troškove
objave poziva

Neovisno o broju naručitelja u objedinjenom postupku nabave, trošak objave poziva snosi samo središnje tijelo za javnu nabavu, dok kod pojedinačnih postupaka taj trošak snosi svaki naručitelj posebno.

Veća fiskalna
odgovornost

Pozitivni učinci objedinjene nabave doprinose učinkovitom i djelotvornom funkcioniranju sustava financijskog upravljanja što čelna osoba naručitelja potvrđuje u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti.

Smanjen rizik negativnog
revizijskog izvještaja

Ažurirani podaci u dokumentaciji za nadmetanje, planu nabave, registru ugovora i financijskom planu te poštivanje načela javne nabave otklanjaju mogućnost negativnog izvještaja revizije u području javne nabave.

Naše usluge

U svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu, za jednog ili više naručitelja provodimo postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi:

 • analiziramo potrošnju i ažuriramo popis opskrbnih mjernih mjesta
 • objavljujemo poziv za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)
 • odabiremo najpovoljnijeg ponuditelja prema kriteriju odabira iz poziva za dostavu ponuda
 • pravovremeno i kvalitetno odgovaramo na sve upite i zahtjeve ponuditelja
 • preuzimamo odgovornost u slučaju žalbenih postupaka i komuniciramo s DKOM-om u zakonskim rokovima
 • sklapamo okvirni sporazum temeljem kojeg svaki od naručitelja sklapa ugovor o javnoj nabavi

Želite da vas kontaktiramo?

Kod pripreme postupka objedinjene javne nabave, zainteresirani naručitelji nam trebaju dostaviti:

Ovlaštenje središnjem tijelu
za javnu nabavu

Postojeći ugovor s trenutnim
opskrbljivačem

Račun(e) za opskrbu energentima
za posljednje obračunsko razdoblje, odnosno 1 mjesec

Objedinjenu javnu nabavu podržavaju:

Regionalna energetska agencija sjeverozapadne hrvatske

Međimurska energetska agencija

Regionalna energetska agencija Kvarner

Javni naručitelji za koje je Regionalna energetska agencija Sjever provela nabavu električne energije:

Grad Koprivnica
Grad Ludbreg
Grad Prelog
Općina Gola
Općina Drnje
Općina Đelekovec
Općina Kalnik
Općina Sveti Ivan Žabno
Općina Nedelišće
Općina Novo Virje
Općina Novigrad Podravski
Grad Virovitica
Općina Bibinje
Općina Ferdinandovac
Općina Hrvace
Općina Lovinac
Općina Pitomača
Općina Poličnik
Općina Virje
Općina Gradina
Grad Novi Marof
Općina Perušić
Općina Vrpolje
Općina Donji Lapac
Općina Sunja
Općina Majur
Općina Lećevica
Grad Trilj
Grad Hvar
Općina Dicmo
Grad Ivanec
Grad Varaždinske Toplice
Grad Lepoglava
Općina Vidovec
Općina Sali
Općina Legrad
Općina Gornji Mihaljevec
Općina Trnovec Bartolovečki
Grad Vrbovec
Općina Breznica
 • Dječji vrtić Tratinčica, Koprivnica
 • COOR Podravsko sunce, Koprivnica
 • Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica
 • Osnovna škola Braća Radić, Koprivnica
 • Osnovna škola Đuro Ester, Koprivnica
 • Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica
 • Pučko otvoreno učilište, Koprivnica
 • Muzej grada Koprivnice
 • Knjižnica i čitaonica Fran Galović
 • Javna vatrogasna postrojba, Koprivnica
 • Kampus Koprivnica
 • G.K.P. Komunalac Koprivnica
 • Koprivnica Plin - Distribucija plina d.o.o.
 • Koprivničke Vode d.o.o.
 • Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica
 • Gradski muzej Virovitica
 • Kazalište Virovitica
 • COOR Virovitica
 • Dječji vrtić Cvrčak Virovitica
 • Glazbena škola Jan Vlašimsky
 • Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
 • Osnovna škola Vladimir Nazor Virovitica
 • Knjižnica i čitaonica Grada Preloga
 • Marina Prelog d.o.o.
 • Muzej Croata insulanus Prelog
 • Dom kulture Grada Preloga
 • GKP PRE-KOM d.o.o.
 • Gospodarske zone Prelog d.o.o.
 • Dječji vrtić Fijolica Prelog
 • Dječji vrtić Novi Marof
 • Pučko otvoreno učilište Novi Marof
 • Dječji vrtić Radost Ludbreg
 • Muzej Međimurja Čakovec
 • Osnovna škola Goričan
 • Osnovna škola Hodošan
 • Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba
 • Osnovna škola Mursko Središće
 • Osnovna škola Nedelišće
 • Osnovna škola Sveta Marija
 • Osnovna škola Pribislavec
 • Dječji vrtić Zvončić Nedelišće
 • Nekretnine Nedelišće
 • Dom zdravlja Čakovec
 • MIN Čakovec
 • Osnovna škola Draškovec
 • Osnovna škola I.G.Kovačić Sv. Juraj na Bregu
 • Osnovna škola Štrigova
 • Osnovna škola Strahoninec
 • Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec
 • Osnovna škola Podturen
 • Osnovna škola Donji Kraljevec
 • Osnovna škola Belica

O nama

Regionalna energetska agencija Sjever javni je naručitelj sukladno čl. 6. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te je obavezna za vlastite potrebe provoditi javnu nabavu. Regionalna energetska agencija Sjever sukladno čl. 3. točka 29. Zakona može u svojstvu središnjeg tijela za nabavu obavljati aktivnosti središnje nabave i pomoćne aktivnosti nabave. Sukladno čl. 186. st. 2. Zakona Javni naručitelj može nabaviti robu, radove ili usluge:

1. na osnovi ugovora koje je dodijelilo središnje tijelo za nabavu, koristeći dinamički sustav nabave kojim upravlja središnje tijelo za nabavu ili
2. na osnovi okvirnog sporazuma koji je sklopilo središnje tijelo za nabavu.


Zakonsko postupanje u provedbi javne nabave putem središnjeg tijela za nabavu potvrđeno je i čl. 187. Zakona.
Pročitajte više